TIC

Apie mus

“Teatro informacijos centras” (TIC) – tai viešoji įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – nuolat pristatyti Lietuvos teatrą užsienyje ir tarptautinį teatrą mūsų žiūrovams, skatinti Lietuvos teatro kūrėjų mobilumą ir tarptautiškumą, stiprinti Lietuvos teatro žinomumą pasaulyje. Kita svarbi veiklos kryptis – su teatru susijusių duomenų, informacijos rinkimas ir pristatymas Lietuvos ir užsienio auditorijoms. Jau pačiame Teatro informacijos centro pavadinime atsispindi siekis tapti esminės su teatru, jo kūrėjais, spektakliais, istorija, statistika, vadyba, techniniais parametrais, edukacija susijusios informacijos centru tiems, kas jos ieško – užsienio prodiuseriams, gastrolių organizatoriams, koprodukcijų iniciatoriams, užsienio festivaliams, kritikams, rezidencijų atstovams ir kt.

TIC yra nauja organizacija Lietuvos kultūros scenoje, įsisteigusi 2020 m. iš poreikio reprezentuoti Lietuvos teatrą užsienyje ir skatinti jo tarptautiškumą, savo veikla besiorientuojanti į ilgus metus sėkmingai veikiančių partnerius – Lietuvos šokio informacijos centrą ir Lietuvos muzikos informacijos centrą. Tarptautiniu mastu TIC artimai bendradarbiauja ir gerosios praktikos semiasi iš Suomijos teatro informacijos centro TINFO (tinfo.fi).

TIC kaip organizaciją domina veiklos analizuojančios teatrą kaip fenomeną iš skirtingų perspektyvų: teatro filosofiniai, istoriniai, ekonominiai, socialiniai aspektai; teatras kaip geopolitinė platforma, teatras kaip spektaklis, teatras kaip industrija.