pulsas

Veiklą pradeda Teatro informacijos centras: pirmasis projektas sujungs Lietuvos ir Italijos kūrėjus

2021-02-15

Sudėtingu pandemijos laikotarpiu, kai teatras visame pasaulyje išgyvena neregėto masto krizę, pradeda veikti viešoji įstaiga Teatro informacijos centras. 2020 m. įsteigta organizacija pirmiausiai sieks skatinti tarptautinę apykaitą teatro srityje, reprezentuoti lietuvišką teatrą užsienyje, taip pat būti tašku, kuriame surenkama visa informacija apie Lietuvos teatrą – statistika, kūrėjų duomenų bazės, apžvalginiai tekstai bei recenzijos, lietuviška dramaturgija ir kt.

Jau šią savaitę prasideda ir pirmasis šio centro kartu su Lietuvos kultūros atašė Italijoje, Laura Gabrielaityte-Kazulėniene, inicijuotas projektas – atviras konkursas Lietuvos teatro kūrėjams dalyvauti Neapolio teatro festivalio rengiamoje socialinio teatro rezidencijoje.

VšĮ „Teatro informacijos centras“ buvo įsteigtas 2020 m. liepos 28 d. kultūros vadybininkių Kristinos Savickienės ir Agnės Biliūnaitės. Pagrindinis Teatro informacijos centro tikslas – nuolat pristatyti Lietuvos teatrą užsienyje, skatinti Lietuvos teatro kūrėjų tarptautiškumą, stiprinti Lietuvos teatro žinomumą pasaulyje. Kita svarbi veiklos kryptis – su teatru susijusių duomenų, informacijos rinkimas ir pristatymas Lietuvos ir užsienio auditorijoms. Jau pačiame Teatro informacijos centro pavadinime atsispindi siekis tapti esminės su teatru, jo kūrėjais, spektakliais, istorija, statistika, vadyba, edukacija susijusios informacijos centru tiems, kas jos ieško – užsienio ir vietos prodiuseriams, gastrolių organizatoriams, koprodukcijų iniciatoriams, festivaliams, kritikams, rezidencijų atstovams ir kt.

Centro steigėjos turi ilgametę patirtį kultūros srityje. Kristina Savickienė teatro srityje dirba nuo 2006 m., nuo 2019 m. ji yra Vilniaus tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ meno vadovė, nuo 2017 m. – Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadybos skyriaus vadovė. Agnė Biliūnaitė šiuo metu dirba LRT kultūros turinio redaktore, 2015-2019m. dirbo Lietuvos kultūros atašė Kinijoje ir Pietų Korėjoje. Abi yra baigusios VDA UNESCO Kultūros politikos ir kultūros vadybos magistro studijas.

Pasak Teatro informacijos centro steigėjų, tokio centro, kuris rūpintųsi lietuviško teatro sklaida užsienyje ir taptų naujų kontaktų su užsienio kūrėjais bei operatoriais mezgimo tašku, Lietuvoje jau seniai trūksta. „Lietuvoje turime itin stiprią teatro tradiciją, tačiau mums reikia daugiau susitelkimo pristatant save užsienyje, ieškant galimybių bendradarbiauti – Lietuva vis dar žinoma keliais savo garsiausiais teatro režisieriais, tačiau užaugo nauja ir įdomi teatro kūrėjų karta, kuri su naujai įsikūrusio Teatro informacijos centro pagalba, galėtų kur kas aktyviau reprezentuoti šiuolaikinį Lietuvos teatrą užsienyje“ – sako K. Savickienė. . „Teatro informacijos centro“ įkūrėjų nuomone Lietuvoje trūksta to juridinio vieneto, kuris nuolat rūpintusi aktualios informacijos apie teatrą kaupimu, lietuviškos dramaturgijos rinkimu ir sklaida, statistikos, straipsnių, kitos informacijos, kurią surenka skirtingos scenos menų ir apskritai kultūros lauke veikiančios organizacijos ir tyrėjai sisteminimu.

„Matome save kaip mediatorių, padedantį aktyvuoti energijos apytaką teatro ir apskritai scenos menų lauke. Nors pavieniai kūrėjai ir trupės gana aktyviai gastroliuoja ir pristato save įvairiose užsienio šalyse, tačiau yra daugybė dar neatrastų teatro rinkų, kurias išžvalgyti ir pirmuosius kontaktus su ten vykstančiais festivaliais, veikiančiomis scenomis ir dirbančiais prodiuseriais turėtų užmegzti nepriklausoma organizacija, žinanti kas šiuo metu vyksta Lietuvos teatro lauke ir siekianti kurti naujas prasmingas jungtis, kurios stiprintų mūsų šalies teatro bendruomenę.“ – sako A. Biliūnaitė.

 

Teatro informacijos centras jau bendradarbiauja su Lietuvos kultūros institutu, teatrui skirta svetaine Menų faktūra, Scenos meno kritikų asociacija, „Teatro žurnalu“, taip pat su panašiomis organizacijomis užsienyje – Suomijos teatro informacijos centru TINFO, Estijos teatro agentūra, įvairiais Europos festivaliais ir scenos menų mugėm.

Pirmasis Teatro informacijos centro projektas prasideda jau šiandien: iki kovo 8 d. Lietuvos kūrėjai kviečiami dalyvauti Neapolio teatro festivalio rezidencijos konkurse. Ši rezidencija skirta su socialiniu teatru dirbantiems kūrėjams, jos metu su pasirinkta pažeidžiama socialine grupe kūrėjas dirbs Neapolyje dvi savaites šių metų pabaigoje, ir pristatys sukurtą meninį rezultatą viešai.