LT Scena

LT teatras šiandien

Teatras kaip istorija ar istorija kaip teatras?

Kaip pažvelgti į Lietuvos teatrą? Kaip aprašyti teatro istoriją ir jo dabartį, kurios puslapius vis dar nuosekliai vartome. Kuo užpildyti laiko spragas, kurias praleidome, pražiūrėjome, nustūmėme į šalį? Gal praėjusį laiką reikia paleisti kaip ir pačią istoriją? O galbūt ne tik pats teatras čia tampa istorija, o ir istorija virsta teatru? Kuo verta pasitikėti?

Jeigu žvelgsime į Lietuvos teatro istoriją iš tolimiausios perspektyvos teatrą galima prisiminti miesto aikščių vaidinimuose, Lietuvos kunigaikščių pramogose, kilmingųjų susitikimų etiketuose, šventiniuose vaidinimuose ar religinėse apeigose. Nuo XVI a. Lietuvoje minimas teatras iš kasdienio, nors ir šiek tiek nekasdieniško, nes mažumėlę sureikšminto, sudievinto, sudvasinto gyvenimo perėjo į individualią meno raišką. Kiek vėliau, tačiau neprasilenkiant su istorinėmis ar politinėmis aplinkybėmis Lietuvoje ėmė steigtis pirmieji teatrai su savo salėmis, pirmosios trupės, pirmieji vaidinimai, pirmieji mėginimai apčiuopti žanrą ir stilių. Mokyklinis jėzuitų teatras, LDK didikų teatras, kiek vėliau ir slapti lietuviškieji vakarai. Teatras natūraliai tapo menine išraiška, tam tikru teiginiu, kurio reikšmė vis stiprėjo ir ryškėjo.

Jeigu žvilgsnį į Lietuvos teatro istoriją keisime faktais – tuomet pradėti reikėtų nuo to, jog 1899 08 20 Palangoje suvaidintas pirmasis viešas lietuviškas mėgėjų teatro spektaklis – Keturakio komedija „Amerika pirtyje“. 1920 metais Kaune suburta Lietuvių meno kūrėjų draugija, kuri sudarė Teatro tarybą įkūrusią pirmąjį profesionalų lietuvių teatrą – Dramos vaidyklą. 1920 12 19 čia buvo parodytas pirmasis spektaklis – H. Sudermanno „Joninės“ (režisierius Jonas Vaičkus). 1930 metais Valstybės teatro direktoriumi tapo Andrius Oleka-Žilinskas, kurio mokiniai Romualdas Juknevičius ir Algirdas Jakševičius Lietuvoje rašė teatro istoriją. Romualdo Juknevičiaus iniciatyva 1940 01 25 iš Valstybės teatro trupės dalies įsteigtas Vilniaus valstybės teatras (iki 1998 metų veikė įvairiais pavadinimais, nuo 1998 tapo Lietuvos nacionaliniu dramos teatru). 1940-aisiais įkurtas Panevėžio dramos teatras (nuo 1995 tapo Juozo Miltinio dramos teatru). 1945-aisiais įkurto Vilniaus rusų dramos teatro (nuo 1960 m teatras tapo Lietuvos rusų dramos teatru) pirmąją trupę sudarė Maskvos ir Leningrado teatrų aktoriai bei teatro mokyklų absolventai. Taip pamažu susikūrė pirmieji profesionalūs teatrai, kuriuose imta, visų pirma, kurti ir puoselėti tradiciją.