LT Scena

LT teatras šiandien

Teatras kaip skaičiai ir faktai

Statusas / finansavimo pobūdis

Lietuvoje šiuo metu aktyviai veikia 13 valstybės teatrų: 8 dramos, 2 lėlių, 3 muzikiniai. Trims teatrams yra suteiktas nacionalinio teatro statusas. Taigi, Lietuvos teatro scena skirstoma į nacionalinius (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Nacionalinis Kauno dramos teatras), valstybinius (Juozo Miltinio dramos teatras, Kauno valstybinis lėlių teatras, Kauno valstybinis muzikinis teatras, Klaipėdos dramos teatras, Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Lietuvos rusų dramos teatras, Valstybinis jaunimo teatras, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, Vilniaus teatras „Lėlė“) miesto / savivaldybių bei privačius, savarankiška iniciatyva įsteigtus teatrus, į kuriuos įtraukiamos ir trupės, prodiusavimo organizacijos, scenos meno centrai ir kt. Iš viso Lietuvoje veikia apie pusšimtį viešų bei privačių teatrų.

Kūrybinė teatrų veikla susijusi su jų finansavimu, tad ir šie dažniausiai pristatomi pagal savo statusą. Lietuvoje teatrą daugiausiai finansuoja Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, savivaldybės bei kitus biudžeto asignavimus. Dalį finansavimo valstybiniai teatrai gauna iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų užsienio bei Lietuvos fondų bei savo pačių uždirbtų pajamų.

Kiekybiškai žvelgiant, daugiausiai spektaklių sukuriama nacionaliniuose teatruose, kur ne tik labiau eksperimentuojama, dominuoja formos įvairovė, bet ir daugiau atsižvelgiama į auditorijos amžių bei poreikius, kviečiamasi spektaklius kurti menininkus bei atlikėjus iš užsienio.