Kūrėjams

Mobilumo ABC

B| Kvietimas ir motyvacinis laiškas

Sudarius  sutartį dėl  spektaklio gastrolių su festivaliu ar užsienio teatru, organizatoriaus prašoma atsiųsti oficialų kvietimą ar laišką, kuriame būtų pareikštas susidomėjimas bendradarbiavimu. Kvietimas bus reikalingas (kartais jis yra tiesiog privalomas) pagrįsti paraišką paramai ar dotacijai gauti.

Informatyviame kvietime yra trumpai pristatomas festivalis ar renginio vieta, aprašoma kviečiamos šalies vizito svarba. Dėl kokių priežasčių  minėtas spektaklis gavo šį kvietimą? Taip pat būtina paminėti, jeigu šis planuojamas vizitas yra dalis platesnio ilgalaikio būsimo bendradarbiavimo dalis 

Kvietimo pavyzdys anglų kalba (atsisiuntimui)