Kūrėjams

Mobilumo ABC

C| Biudžetas

Ką reikia turėti omenyje, planuojant išvykstamojo spektaklio ar gastrolių biudžetą?

Pirma reikėtų paskaičiuoti numatomas išlaidas, remiantis jau turima informacija. Pavyzdžiui, spektaklio organizavimo sąnaudos – darbo užmokesčiai, dienpinigiai, transportavimo išlaidos ir pan. Festivalio organizatorius gali įvertinti apgyvendinimo bei kitas vietines išlaidas. Paprasčiausias būdas gauti papildomą biudžeto planavimui reikalingą informaciją yra pasinaudoti kainų palyginimo skaičiuokle (nuorodos pateiktos žemiau).

Toliau jūs imsitės finansinių resursų apskaičiavimo ar finansavimo plano sudarymo. Iš kur galite gauti lėšas išvykstamojo spektaklio ar gastrolių išlaidoms padengti? Kokioms tarptautinių projektų subsidijoms ir/arba dotacijoms kelionių išlaidoms padengti jūsų teatras gali teikti paraiškas? Kada bus paskelbti sprendimai? Kiek pinigų festivalis ar renginį organizuojanti vieta gali investuoti į vizitą? Kiek jūsų teatras yra pasiruošęs investuoti į projektą? Ar gali pajamos iš bilietų pardavimo būti panaudotos padengti dalį išlaidų?

Biudžeto pavyzdys anglų kalba (atsisiuntimui)